5.0-12426 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες FrameDump: Don't ignore the time base numerator (PR #9026 from JosJuice)
5.0-12424 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Rewrite GetRenderSurfaceScale in Java (PR #9022 from JosJuice)
5.0-12422 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Jit64: Implement low DCBZ hack (PR #8914 from JosJuice)
5.0-12420 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Don't check extension button press for Wii remote reconnection. (PR #8986 from jordan-woyak)
5.0-12418 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες VolumeVerifier: Split TMD error from ticket error for WADs (PR #9019 from JosJuice)
5.0-12416 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες PatchEngine: Attempt to fix crash in IsStackSane (PR #8886 from JosJuice)
5.0-12414 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Analytics: Replace usage of Gestalt for retrieving macOS version (PR #8910 from OatmealDome)
5.0-12412 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt / InputCommon - Support multiple DSU servers (PR #8804 from iwubcode)
5.0-12409 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες add Break On Hit and Log On Hit for instruction breakpoints (PR #8940 from RenaKunisaki)
5.0-12407 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Jit64: Avoid unnecessary MOVAPS instructions (PR #8992 from Sintendo)
5.0-12402 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες MainWindow: Attach quit emulation sheet to RenderWidget if shown on macOS (PR #9002 from OatmealDome)
5.0-12400 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Ignore "-psn" command line option on macOS (PR #9005 from OatmealDome)
5.0-12398 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DSPJit: Various minor improvements (PR #9008 from Sintendo)
5.0-12394 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες JitArm64: Avoid double rounding in fctiwzx (PR #9016 from JosJuice)
5.0-12392 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Add a few input expression functions (trigonometry, sqrt, pow, min, max, clamp) (PR #8999 from AdmiralCurtiss)
5.0-12389 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Fix SettingsActivity lifecycle management (PR #9009 from JosJuice)
5.0-12386 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Remove some static variables from SettingsAdapter (PR #9010 from JosJuice)
5.0-12384 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Persist Settings using ViewModel (PR #9011 from JosJuice)
5.0-12382 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Remove wait_for_completion parameter from Renderer::SaveScreenshot (PR #9013 from JosJuice)
5.0-12380 πριν από 4 μήνες LogManager: Add missing include (PR #9000 from Ebola16)