5.0-13037 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13036 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: Migrate over to fmt (PR #9248 from lioncash)
5.0-13034 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Don't return 0x04 bytes from tr (PR #9246 from JosJuice)
5.0-13032 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Avoid leaking the GameListModel instance to gracefully shutdown the GameTracker and prevent a crash on exit (PR #7714 from cristian64)
5.0-13024 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες IP/Top: Add missing sockopt (PR #9251 from sepalani)
5.0-13022 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Add @Keep annotation to things accessed using JNI (PR #9256 from JosJuice)
5.0-13020 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Remove a redundant i18n comment (PR #9257 from JosJuice)
5.0-13018 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Use positional arguments in all translatable fmt strings (PR #9253 from JosJuice)
5.0-13016 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες CMake: Bump fmt version requirement to 7.1.0 (PR #9252 from JosJuice)
5.0-13014 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες VideoBackends: Migrate logging over to fmt (PR #9236 from lioncash)
5.0-13007 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες fix emulator issue #12139 (PR #9204 from fbastos1)
5.0-13005 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες InputCommon: Migrate over to fmt-capable panic alerts (PR #9244 from lioncash)
5.0-13003 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Make use of fmt-capable panic alerts (PR #9242 from lioncash)
5.0-13001 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add null check for InputOverlay (PR #9243 from JosJuice)
5.0-12999 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Common/MsgHandler: Add fmt-capable variants of the alert macros (PR #9237 from lioncash)
5.0-12997 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες ShaderGenCommon: Rename WriteFmt() to Write() (PR #9234 from lioncash)
5.0-12995 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες UICommon: Migrate logging over to fmt (PR #9235 from lioncash)
5.0-12993 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Handle failed boots correctly (PR #9229 from JosJuice)
5.0-12985 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Make scrollbar for in-game menu always visible (PR #9227 from JosJuice)
5.0-12987 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Rename path variable in ConvertFragment (PR #9225 from JosJuice)