5.0-11942 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Remove warnings of -Wsign-compare (PR #8689 from howard0su)
5.0-11940 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Cleanup warnings of -Wswitch (PR #8694 from howard0su)
5.0-11938 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες HW: cleanup warnings of -Wtype-limits (PR #8695 from howard0su)
5.0-11936 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Android: Fix MenuTag typo (PR #8769 from Ebola16)
5.0-11934 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες SettingsHandler: Don't output null bytes (PR #8704 from JosJuice)
5.0-11932 πριν από 5 μήνες Debugger: Add a Network widget (PR #8753 from sepalani)
5.0-11930 πριν από 5 μήνες Android: Use touch emulation of IR by default (PR #8729 from JosJuice)
5.0-11928 πριν από 5 μήνες Match path type to BundleUtilities when running fixup_bundle (PR #8707 from tellowkrinkle)
5.0-11926 πριν από 5 μήνες Don't defer EFB Copies to RAM - PMTTYD Issues (PR #8766 from teconmoon)
5.0-11924 πριν από 5 μήνες Qt: Display default Paths (PR #8710 from Ebola16)
5.0-11922 πριν από 5 μήνες Android: Split General settings (PR #8709 from Ebola16)
5.0-11919 πριν από 5 μήνες AudioPane: Do not enable DPL II quality slider with HLE audio on init (PR #8719 from CookiePLMonster)
5.0-11917 πριν από 5 μήνες Qt/GameList: Use KeyPress instead of KeyRelease (PR #8723 from seanyeh)
5.0-11915 πριν από 5 μήνες Respect Core::WantsDeterminism for DNS servers on Linux (PR #8726 from xperia64)
5.0-11913 πριν από 5 μήνες Cleanup warnings of -Wmissing-declarations (PR #8696 from howard0su)
5.0-11911 πριν από 5 μήνες Qt/Debugger: Refresh on savestate load. (PR #8745 from AdmiralCurtiss)
5.0-11909 πριν από 5 μήνες Android: Add Install WAD to menu_game_grid (PR #8748 from Ebola16)
5.0-11906 πριν από 5 μήνες WiimoteEmu: Apply "Tilt" and "Point" rotations separately for proper tilted pointing. (PR #8751 from jordan-woyak)
5.0-11903 πριν από 5 μήνες Externals: Add bzip2 and libLZMA. (PR #8762 from degasus)
5.0-11900 πριν από 5 μήνες VolumeVerifier: Show desync warning for dual layer discs too (PR #8764 from JosJuice)