5.0-11084 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11083 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Support for motion controllers like the DualShock 4 (PR #8352 from rlnilsen)
5.0-11077 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11076 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα Create necessary folder when using Redump.org integration (PR #8429 from JosJuice)
5.0-11073 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: Change "EOF" to "end of expression" in user facing string (PR #8430 from JosJuice)
5.0-11071 πριν από 5 μήνες, 1 εβδομάδα VolumeVerifier: Improve handling of Datel Wii Freeloader discs (PR #8425 from JosJuice)
5.0-11069 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες CMake/Windows: Fix warnings about flags being overridden (PR #8410 from spycrab)
5.0-11067 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες WatchWidget: Fix integer comparison signedness warnings (PR #8376 from tkln)
5.0-11065 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Fixup GameListModel::UpdateGame and columnCount (PR #8422 from CookiePLMonster)
5.0-11063 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες ExpressionParser: Add XOR operator. (PR #8419 from jordan-woyak)
5.0-11061 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Cleanup after moving CPU Emulation Engine to Advanced tab (PR #8424 from JosJuice)
5.0-11059 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Improve region/game ID mismatch checking (PR #8426 from JosJuice)
5.0-11056 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Add enc_temp_folder to .gitignore (PR #8331 from JosJuice)
5.0-11054 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Add Redump.org integration (PR #8330 from JosJuice)
5.0-11050 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Qt/GCMemcardManager: Fix incorrect placeholder frame timing. (PR #8423 from AdmiralCurtiss)
5.0-11048 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες ActionReplay: Make use of fmt where applicable (PR #8326 from lioncash)
5.0-11046 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες StringUtil: Require TryParse of float types to use the entire string. (PR #8415 from jordan-woyak)
5.0-11044 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Windows: Make builds more reproducible (PR #8411 from spycrab)
5.0-11042 πριν από 5 μήνες, 2 εβδομάδες Core/HW: Fix some explicitly defaulted but implicitly deleted warnings. (PR #8412 from jordan-woyak)
5.0-11040 πριν από 5 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Mark ubershader setting names as translatable (PR #8414 from JosJuice)