5.0-13142 πριν από 3 μήνες AudioCommon: Convert alerts over to fmt-based variants (PR #9291 from lioncash)
5.0-13140 πριν από 3 μήνες Fix liblzma config on macOS (PR #9292 from Dentomologist)
5.0-13138 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix bounding box incorrectly disabled on OpenGL ES 3.1, 3.2 (PR #9280 from blaahaj)
5.0-13136 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα IP/Top: Fix fallback IP address (PR #9101 from sepalani)
5.0-13134 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Common: Optimize Config::Get (PR #9283 from JosJuice)
5.0-13132 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Frontends: Migrate logs over to fmt (PR #9286 from lioncash)
5.0-13129 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix file rename errors on Windows (PR #9250 from Dentomologist)
5.0-13127 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Convert logging over to fmt pt.5 (PR #9282 from lioncash)
5.0-13125 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα IOFile: Replace fprintf with WriteString/fmt. (PR #9281 from AdmiralCurtiss)
5.0-13122 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/IOWindow: Show result value in expression editor. (PR #9232 from AdmiralCurtiss)
5.0-13117 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Convert logging over to fmt pt.4 (PR #9276 from lioncash)
5.0-13115 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα EXI_DeviceMemoryCard: Medium cleanup (PR #9268 from leoetlino)
5.0-13106 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix vertex ubershader GLES compile errors (PR #9277 from JosJuice)
5.0-13104 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Convert missed log calls over to fmt (PR #9278 from lioncash)
5.0-13102 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Add Rock Band 3 MIDI PRO Adapter to known Wii peripherals (PR #9279 from JosJuice)
5.0-13100 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Long press a setting to reset it (PR #9095 from JosJuice)
5.0-13096 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Convert logging over to fmt pt.3 (PR #9265 from lioncash)
5.0-13094 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα FrameDump: Re-add call to av_register_all (PR #9274 from JosJuice)
5.0-13092 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix several warnings and only enable extra warnings for our own code (PR #9271 from leoetlino)
5.0-13085 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: Pass various /Zc flags to MSVC for consistency with Base.props (PR #9273 from leoetlino)