5.0-11038 πριν από 4 μήνες Qt/GCMemcardManager: Fix icon animations displaying incorrectly. (PR #8304 from AdmiralCurtiss)
5.0-11035 πριν από 4 μήνες Expression parser improvements (PR #7663 from jordan-woyak)
5.0-10996 πριν από 4 μήνες Qt: Move CPU Emulation Engine options to the Advanced tab (PR #8408 from ethteck)
5.0-10993 πριν από 4 μήνες NetPlay: Allow Wii Remote buffer size to decrease (PR #8403 from jordan-woyak)
5.0-10991 πριν από 4 μήνες CMake: Enable SDL by default on macOS. (PR #8406 from jordan-woyak)
5.0-10989 πριν από 4 μήνες WiimoteEmu: Tilt fixes. (PR #8390 from jordan-woyak)
5.0-10985 πριν από 4 μήνες Qt/AboutDialog: Clean up code a bit (PR #8402 from spycrab)
5.0-10983 πριν από 4 μήνες RegisterWidget: Fix view in code/memory (PR #8387 from sepalani)
5.0-10981 πριν από 4 μήνες Android Studio 3.5.1 Updates (PR #8381 from Ebola16)
5.0-10979 πριν από 4 μήνες ControllerEmu: Clamp results of trigger/slider states to prevent integer overflow later on. (PR #8407 from jordan-woyak)
5.0-10977 πριν από 4 μήνες SignatureDB: Add missing selectors (PR #8400 from sepalani)
5.0-10975 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/Debugger/CodeWidget: Allow pressing 'enter' in address search box. (PR #8405 from AdmiralCurtiss)
5.0-10973 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Add /Source/Android/app/.cxx/ to .gitignore (PR #8404 from JosJuice)
5.0-10971 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Improvements to WorkQueueThread (PR #8395 from CookiePLMonster)
5.0-10969 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Externals/Qt: Update to 5.13.1 (PR #8401 from spycrab)
5.0-10967 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (PR #8398 from jordan-woyak)
5.0-10965 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Fix FifoCI (PR #8397 from stenzek)
5.0-10962 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (PR #8386 from stenzek)
5.0-10960 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Externals: Update Vulkan headers to 1.1.121.2 (PR #8371 from stenzek)
5.0-10958 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: When audio backend is invalid, show nothing in dropdown (PR #8392 from JosJuice)