5.0-11191 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Add accelerometer/gyroscope mapping indicators. (PR #8454 from jordan-woyak)
5.0-11188 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες evdev: fix bad integer division. (PR #8466 from jordan-woyak)
5.0-11186 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Add /dev/dolphin for homebrew to get information about Dolphin (PR #8445 from Leseratte10)
5.0-11184 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες HW/WiimoteReal: Linux fix. (PR #8462 from jordan-woyak)
5.0-11181 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες InputCommon: Detect when evdev exposes acceleration/gyroscope data. (PR #8460 from jordan-woyak)
5.0-11179 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Fix a codetype in the Gecko codehandler (PR #8099 from ikalpo)
5.0-11177 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/GCMemcardManager: Load configured memory cards by default (PR #8185 from Techjar)
5.0-11175 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες GameFile: Support HBC-style XML metadata (PR #8313 from JosJuice)
5.0-11172 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Git-Ignore: Also ignore other derivatives of VS output directories (PR #8455 from altimumdelta)
5.0-11170 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Support Windows 10 long paths (PR #8393 from CookiePLMonster)
5.0-11165 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt: Add ability to override ResourcePack and Load directory (PR #8385 from iwubcode)
5.0-11162 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt: Hide unused buttons in the advanced mapping dialog. (PR #8459 from jordan-woyak)
5.0-11160 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Qt/Mapping: Show current input states in advanced dialog. (PR #8396 from jordan-woyak)
5.0-11157 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες cmake: set OpenGL_GL_PREFERENCE as a cached variable that can be modi… (PR #8448 from aguinet)
5.0-11153 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Enable EFB access in INI (PR #8338 from Miksel12)
5.0-11151 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες VerifyWidget: Handle Severity::None case in Verify() (PR #8382 from tkln)
5.0-11149 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Qt: Add "renderer" window role to render window (PR #8431 from ferrrry)
5.0-11147 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες Qt: Game Tracker fixes (PR #8399 from CookiePLMonster)
5.0-11143 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες DiscIO: Add missing company IDs (PR #8367 from JosJuice)
5.0-11140 πριν από 4 μήνες, 4 εβδομάδες CMake: Enable generation of compile_commands.json. (PR #8388 from jordan-woyak)