5.0-11748 πριν από 4 μήνες Core/NetPlayServer: Fix session not being added to index on direct connection type (PR #8604 from Techjar)
5.0-11746 πριν από 4 μήνες Breakpoints: Fix crash after clearing all memory breakpoints (PR #8669 from container1234)
5.0-11744 πριν από 4 μήνες VideoCommon: Allow texture folders to be determined by a <gameid>.txt (PR #8628 from iwubcode)
5.0-11742 πριν από 4 μήνες Qt/CodeViewWidget: Implement branch arrows. (PR #8642 from AdmiralCurtiss)
5.0-11738 πριν από 4 μήνες Allow for some shared minizip/fmt (PR #8667 from Mystro256)
5.0-11736 πριν από 4 μήνες Qt: Use Builtin QKeySequence Shortcuts (PR #8652 from sonic2kk)
5.0-11732 πριν από 4 μήνες InputCommon: Minor ReshapableInput related cleanups. (PR #8647 from jordan-woyak)
5.0-11726 πριν από 4 μήνες HW/WiimoteEmu: Camera logic cleanups. (PR #8650 from jordan-woyak)
5.0-11723 πριν από 4 μήνες Build system: default to fmt shared library when available (PR #8198 from mazes-80)
5.0-11721 πριν από 4 μήνες Fix settings.txt parsing in case of weird line endings (PR #8670 from Leseratte10)
5.0-11719 πριν από 4 μήνες Fix Vulkan/MoltenVK on macOS yet again (PR #8666 from stenzek)
5.0-11713 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix obscured Dolphin version (PR #8659 from Ebola16)
5.0-11711 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Resources: Make dolphin_logo.png square (PR #8663 from spycrab)
5.0-11709 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα AudioPane: Do not enable DPLII quality slider if DPLII is off (PR #8664 from CookiePLMonster)
5.0-11707 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add "File Path" column to Game Grid (PR #8580 from AlexApps99)
5.0-11704 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Tweaks to build against gcc-10. (PR #8661 from trofi)
5.0-11701 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-11700 πριν από 4 μήνες, 2 εβδομάδες HW/WiimoteEmu: Fix Classic Controller triggers. (PR #8653 from jordan-woyak)
5.0-11698 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Re-enable Dark Mode support (PR #8640 from spycrab)
5.0-11696 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες InputCommon/DolphinQt: Mapping related race fixes and cleanups. (PR #8643 from jordan-woyak)