5.0-13489 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-13488 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Arm64Emitter: Convert IndexType to enum class (PR #9447 from Dentomologist)
5.0-13486 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Update Gradle Plugin to 4.1.1 (PR #9443 from Simonx22)
5.0-13484 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Update dependencies to the latest version (PR #9445 from Simonx22)
5.0-13482 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες gradle.properties: Remove duplicate property keys (PR #9444 from Simonx22)
5.0-13480 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Jit_Integer: Use SHLX, SHRX, SARX (PR #9385 from MerryMage)
5.0-13477 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Jit64: subfx optimizations (PR #9425 from Sintendo)
5.0-13471 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Contributing.md: Code comment for do-while sample (PR #9442 from Stevoisiak)
5.0-13469 πριν από 4 μήνες Use GX_CMD_UNKNOWN_METRICS instead of magic number 0x44 (PR #9437 from Pokechu22)
5.0-13467 πριν από 4 μήνες BitUtils: cleanup constexpr usage for msvc clz (PR #9435 from shuffle2)
5.0-13465 πριν από 4 μήνες BitUtils: loosen clz to inline on msvc/arm64 (PR #9433 from shuffle2)
5.0-13463 πριν από 4 μήνες Jit64: Fix FinalizeCarryOverflow XER[OV/SO] (PR #9429 from Sintendo)
5.0-13461 πριν από 4 μήνες msbuild: enable USE_GDBSTUB (PR #9431 from shuffle2)
5.0-13459 πριν από 4 μήνες Bump msvc version check and revert a msvc workaround (PR #9430 from shuffle2)
5.0-13456 πριν από 4 μήνες BitUtils: initialize variables (PR #9432 from shuffle2)
5.0-13454 πριν από 4 μήνες Android: Use old folder picker on Android TV (PR #9428 from JosJuice)
5.0-13452 πριν από 4 μήνες Patches for Resident Evil 2/3 audio issues (PR #9308 from smurf3tte)
5.0-13449 πριν από 4 μήνες Rename "Use Fullscreen" setting to "Start in Fullscreen" (PR #9405 from Filoppi)
5.0-13447 πριν από 4 μήνες IOS: WD and NCD fixes (PR #9300 from leoetlino)
5.0-13442 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Rehabilitate Haiku support. (PR #9323 from waddlesplash)