Αρχεία ανά ετικέτα: ui

Dolphin Progress Report: January 2018

While a lot of our focus goes into the core emulation experience, we also recognize how important it is for users to be able to use the emulator. Dolphin now has several different User Interfaces (UIs) that are used across several platforms. A UI serves many purposes at the same time: from giving users access to the most important options, to relaying information to the users as they're using the program, and sometimes even communicating to developers what the program is doing at a given time.

This month, UI takes center stage, as DolphinQt, Dolphin Android, and even Dolphin Android T.V. UIs all saw big improvements!

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin Progress Report: June 2017


June was a month where a lot of important features were merged, but few of them had to do with actual emulation. Every emulator has its own philosophy and goals. While the primary goal is usually to emulate the console at hand, many emulators place secondary goals on various features and ideas. One of Dolphin's secondary goals is to make using the emulator as simple of a process as possible. There are lots of features that try to simplify things, like the Game INI system, support for real ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.