Αρχεία ανά ετικέτα: miniupdate

Mini Update: libusb Hotfix

While we usually wait for a Progress Report to write about bug fixes and other features, a regression was causing so many issues that we've decided to roll out an early monthly build and detail what happened and why right now. If you're a heavy user of Dolphin's passthrough features, this is a rather important update.

libusb Thread Safety Problems

libusb is an incredibly powerful library that facilitates direct communication to USB devices without needing to develop a kernel level driver. It also has the benefit …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.