Αρχεία ανά ετικέτα: ubershaders

Dolphin Mega Progress Report: July and August 2017

July and August have been busy on the blog. On top of working on this Mega Progress Report, two feature length articles had to be made after developers selfishly merged several huge, highly anticipated features without considering that it makes work for us here at the blog! Well, the extra work-load is well worth having the incredible Ubershaders and support for Dragon Quest X!

But even beyond those two massive articles, we've been hard at work keeping up with everything else going on because this is going to be a big one. Adding to that someone on the blog staff thought this month of all months would be a good idea to try and harness the power of the blog to get extra testing on some old issues. So buckle up, this is going to be a long read!

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Ubershaders: A Ridiculous Solution to an Impossible Problem


When you're playing your favorite game on Dolphin with a powerful computer, things should run fairly well. The game is running full speed, there are no graphical glitches, and you can use your favorite controller if you want. Yet, every time you go to a new area, or load a new effect, there's a very slight but noticeable "stutter." You turn off the framelimiter to check and your computer can run the game at well over full speed. What's going on?

The slowdown when loading new areas, effects, ...

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.