Αρχεία ανά ετικέτα: CI

Temptation of the Apple: Dolphin on macOS M1

From the announcement made on November 10th, 2020, users have had high hopes for the new Apple M1 devices. With its powerful Apple Silicon processor smashing benchmarks all over the place, users and developers were both asking if a native Dolphin build would be possible. Now we have the answer.

Apple's M1 hardware is incredibly powerful and excels at running Dolphin. This announcement has been in the works for some time, eagle eyed users may have noticed that earlier this month macOS builds were now being designated as "Intel". That's because …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.