Αρχεία ανά ετικέτα: Wind Waker

An Old Problem Meets Its Timely Demise

The Legend of Zelda: The Wind Waker is one of the most popular Gamecube games, if not Nintendo games, in existence. Its mixture of an open world, sharp dungeons, and an inventive art style turned heads more than ten years ago when it was released. Dolphin has had its share of problems with Wind Waker, but none could be so frustrating as its mishandling of the heat distortion.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.