Αρχεία ανά συγγραφέα: JosJuice

Dolphin Progress Report: May, June, and July 2023

It has been a bit of a tumultuous summer for the project, but now things are returning to normalcy. For those who somehow missed it, the Dolphin on Steam project has ceased after contact between Valve and Nintendo. Though we disagree with their stance and decision, we respect Valve's right to impose whatever restrictions they want within their private storefront. Please read the full article for details.

Fortunately, all that means is that nothing is going to change. We're going to continue working hard to improve Dolphin and make it the best emulator it can be.

Speaking of which, we hope you enjoy this Dolphin Progress Report!

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.