Αρχεία ανά ετικέτα: stereo

A Second Perspective: An In-Depth History of Stereoscopy in Dolphin


3dsupportheader.png

Videogames are interactive experiences with emotional highs and lows, providing players with thrilling experiences alongside wondrous vistas. The greatest games can leave lifelong impacts on their players long after the controller is put down.

Emulators serve as a convenient way to relive those past experiences and rediscover hidden gems from one's childhood. But what if an emulator could not only recreate those moments, but enhance them by pushing the games you know and love to new heights? At what point do people say that the must-play experience of the game is not on the original console, but on an emulator?

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.