Αρχεία ανά συγγραφέα: neobrain

Pixel Processing Problems: On the Road to Pixel Perfection

The old name was betterThe GameCube GPU is a complex, tight-knit piece of hardware with impressive features for its time. It is so powerful and so flexible, it was used unmodified within the Wii architecture. For a comparison, just imagine a SNES running with an NES's graphics system. This is completely unheard of, before or since. The GameCube is a remarkable achievement of hardware engineering! With its impressive capabilities, emulating the GameCube's GPU has been one of the most challenging tasks Dolphin has ever faced.

As well as …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin 4.0.2 Release Announcement

One month after the 4.0.1 release we're releasing the maintenance release 4.0.2. It turned out that some critical regressions had slipped into the 4.0 release due to the major changes linked to the wii-network branch and the global user directory changes.

In particular, one of the fixed issues was related to incorrect usage of wxWidgets and caused various problems with general Dolphin usage on Windows systems with Unicode characters in their user name (e.g. "François" or "あいうえお").

Some rather technical issues caused multiple games to stop booting or to freeze randomly. We've had multiple issue reports

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin 4.0.1 Release Announcement

After a somewhat large delay we're releasing a 4.0.1 release with single core crashes fixed and some other bugfixes.

Changes:

  • Fixed single core mode crashes in 64 bit Windows builds
  • Fixed missing music in Super Monkey Ball 2
  • Added missing DirectX runtime installer files
  • Fixed some graphics issues for Metroid: Other M, Skies of Arcadia and Call of Duty: Black Ops
  • Fixed various other minor issues

At the time of writing we only have compiled Windows builds. OS X and Linux users will have to compile the source themselves (stable branch, 4.0.1 tag) or stay with their current …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.