3.5-487 πριν από 8 χρόνια Make ARMJit core default CPU core on ARM architecture
3.5-486 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'VideoSoftware-savestates'
3.5-481 πριν από 8 χρόνια Fix a StringUtil regression from the arm-noglsl merge
3.5-480 πριν από 8 χρόνια Small improvement to cmpli/cmpi in ARMJit.
3.5-479 πριν από 8 χρόνια Merge latest ArmEmitter changes from ppsspp while we're at it.
3.5-478 πριν από 8 χρόνια Ah. I blame vim on this typo entirely.
3.5-477 πριν από 8 χρόνια Add disabled code for authenticating wiimotes on Windows.
3.5-476 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'arm-noglsl'
3.5-473 πριν από 8 χρόνια Buildfix.
3.5-472 πριν από 8 χρόνια Yell at the user if they change window size while dumping frames, and some other avi dumping stuff.
3.5-471 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'real-wiimote-scanning'
3.5-432 πριν από 8 χρόνια Make error message for loading save state with wrong dsp engine shorter.
3.5-431 πριν από 8 χρόνια Abort load state if it uses a different dsp engine, instead of crashing.
3.5-430 πριν από 8 χρόνια Update the gameini of F-zero. Efb to Ram is no longer the default choice.
3.5-429 πριν από 8 χρόνια fix last commit by neobrain
3.5-428 πριν από 8 χρόνια Build fixing.
3.5-426 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'CLGL-Interop'
3.5-424 πριν από 8 χρόνια Added the addeo instruction to the JIT tables. Fixes Inkub (WiiWare).
3.5-423 πριν από 8 χρόνια Eliminate artifacts in nobanner.png.
3.5-422 πριν από 8 χρόνια Makes the "No banner" banner image theme-able. Current "sexy X" banner included as part of "Boomy" theme.