Αρχεία ανά ετικέτα: wx

The Legend of Dolphin: A Lens Between Worlds

Chapter 1: The Will of the Old Gods

Within the Kingdom of Dolphin, a legend has been passed from generation to generation. While many of the facts have long turned to myth, fragments of this tale are echoed to this day.

This tale began way back in the ancient times known as "2003" when the Old Gods sought to create a wondrous tool that would allow denizens of the PC realm to peer into that of the GameCube dimension. Behind …

Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.