Αρχεία ανά ετικέτα: progress report

Dolphin Progress Report: July 2014

Progressreportheader-July2014


In programming users usually don't see or care about what's going on on the inside all that much. All those boring code optimizations may make things easier for the developers and slowly improve the emulator, but hard-to-quantify changes are not exactly exciting. This month was full of those, with several hundred changes yet very little the general user would find interesting. Nevertheless, in the sea of code improvement, there are some real treasures: big performance improvements, some ancient bugs squashed, regression fixes, and some exciting new features to boot.


Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin Progress Report: June 2014

Progressreportheader-June2014


When an open source project is really working, things can move frighteningly fast. One developer can focus on a feature while others are reviewing the code and preparing it for merge, allowing things to move forward in a very streamlined fashion. This not only gets things done faster, but each coder can specialize in what they do best, producing the best possible product for the user base.

When things come together just right, months like this can happen. The June Progress Report is a massive monument to months of hard work put together by not one, but all of the people contributing to the project.


Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin Progress Report: May 2014

Progressreportheader-may2014.jpg


The single greatest mission of an emulator is the preservation of a console and its games. The Dolphin team has made a commitment to that, especially over the past two years. After nearly a decade of guesswork, hacks, and "good enough" emulation, the developers took a stand to strive for something greater. This change in goals has forced difficult decisions had to be made again and again.

This past month has been one filled with the benefits of working with an accuracy oriented mindset. Not only were there tons of fixes for popular games, but with those fixes also came increases to performance for those who wish to enjoy the Dolphin experience. This is why we keep trudging toward true accurate emulation, even when it means leaving some things behind.


Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.

Dolphin Progress Report: March and April 2014

Progressreportheader-april2014.jpg

The development cycle for Dolphin is a fairly weird and largely inconsistent process to those peering in from the outside. There are gigantic leaps with huge merges such as the tev_fixes_new merge we recently reported on, but those tend to be the exception. While it is great to have big articles on huge changes, those smaller changes are just as important for the emulator, often adding features and improving the user experience. The Dolphin Progress Report is a monthly update highlighting some of the improvements that keep the emulator moving forward.


Συνέχεια ανάγνωσης

Μπορείτε να συνεχίσετε την συζήτηση στο αντίστοιχο νήμα του φόρουμ αυτού του άρθρου.