3.5-1479 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix a char buffer destination size in Render.cpp for VideoDX11.
3.5-1478 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fix a free that should have been a delete.
3.5-1477 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Partial revert of 0247b2a97a1d. I'll add a work around for Qualcomm in a bit. Qualcomm shader compiler failing was only due to floating suffixes not whole function defines. Qualcomm video driver devs ...
3.5-1476 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Gamepad input. Refactor JNI native functions to all pull from a single class instead of everywhere willy-nilly
3.5-1475 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες buffer fixes found via cppcheck/tetsuo--
3.5-1474 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες don't define clipPos twice
3.5-1473 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'shader-uids-awesome'.
3.5-1415 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Fixes Issue 6353 Remove extract apploader/dol from top level
3.5-1414 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Handle 1 partition only, fixes Issue #6353
3.5-1413 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Revert "Adding Travis CI script"
3.5-1412 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Adding Travis CI script
3.5-1411 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Build fix: Android NDK doesn't support any locale switching.
3.5-1410 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Set the locale per-thread instead of globally when generating shaders. Add cross-compatible versions of newlocale, uselocale and freelocale.
3.5-1409 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Equalising the 32 and 64 bit state compression
3.5-1408 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Build fix
3.5-1407 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Clarifying the OpenAL loop
3.5-1406 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'GLES3'
3.5-1401 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] 0.5 Release.
3.5-1400 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Back to enforcing ICS or above limitation. Tired of this nonsense.
3.5-1399 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες [Android] Remove artificial limitation to not leave the sdcard directory in the folder browser as well.