3.5-1561 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες ShaderGen: Use u8 as uid storage base type. Fixes an off-by-one error introduced in revision bdc28106eed0 that caused some lighting issues.
3.5-1560 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Misc cleanup and fixes for some of the bad code i've written.
3.5-1559 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Add hotkeys for save/load state to/from file.
3.5-1558 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες VertexShaderGen: Fix a potential bug where vertex shader uids don't change when pixel lighting is toggled.
3.5-1557 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες VertexShaderGen: Fix a dumb regression from revision f524312fd17e.
3.5-1552 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες InputConfigDiag: Put the colon after the device name
3.5-1551 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'shader-uids-awesome-after-hours'.
3.5-1545 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες ExpressionParser: Search for control names first
3.5-1544 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Support clicking on games in the folder browser to add the folder currently in. Mostly for derps that keep trying to run the game from the folder browser.
3.5-1543 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες fix opengl debug build on win32
3.5-1542 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες DInputJoystick: Fix compile
3.5-1541 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες DInputJoystick: Always exclude XInput
3.5-1540 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Merge branch 'expression-parser-barewords'
3.5-1536 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Disable OpenGL ES 3 EGL bit. This is due to drivers complaining(Which they should do) when they don't support GLES3. Qualcomm drivers don't care about it being ES2 or ES3 bit anyway. Intel d...
3.5-1535 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες only provide ES2_compatibility workaround for non gles devices
3.5-1534 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Actually copy Dolphin.ini correctly...
3.5-1533 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Add shortcut to (dis)connect the balance board.
3.5-1532 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Make the navigation drawer not so blindingly dark.
3.5-1531 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες [Android] Open the navigation drawer by clicking on the button. Woops, didn't realize that gmail did this as well.
3.5-1529 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες provide GL_ARB_ES2_compatibility workaround