4.0-1558 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Change default EFB copy method from disabled to texture. (PR #349 from Sonicadvance1)
4.0-1556 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Adds support for the PP shaders in the Android UI. (PR #346 from Sonicadvance1)
4.0-1554 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fixes our post processing shaders so they work under OpenGL ES 3.0 (PR #348 from Sonicadvance1)
4.0-1552 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "x64FPURoundMode: always set x87 precision" (PR #357 from shuffle2)
4.0-1550 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Jit64: implement tw/twi more accurately (PR #335 from Tilka)
4.0-1548 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [windows] Fix debug build memory leaks. (PR #352 from shuffle2)
4.0-1546 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Shader cleanup (PR #185 from degasus)
4.0-1535 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες GCMemcard: fix edge case of adding to a fragmented memcard. (PR #330 from LPFaint99)
4.0-1533 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες XFB width/height handling fixes (PR #336 from magumagu)
4.0-1529 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες OpenGL: delete unused function parameter in TextureConverter. (PR #339 from magumagu)
4.0-1527 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Enables usage of GLSL textureSize on Qualcomm v66. (PR #345 from Sonicadvance1)
4.0-1525 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoCommon: fix indirect texture coordinate computation in TEV. (PR #344 from magumagu)
4.0-1522 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini updates. (PR #290 from Linktothepast)
4.0-1519 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Small FPU settings changes (PR #329 from Tilka)
4.0-1516 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add a hotkey for disabling the framelimit. (PR #81 from degasus)
4.0-1512 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Merge pull request #62 from degasus/log_truncate_path" because it was merged without consensus.
4.0-1511 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Change over to use integer posmtx in our vertex shaders (PR #310 from Sonicadvance1)
4.0-1508 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Movie: don't use "hh" scanf modifier. (PR #305 from magumagu)
4.0-1506 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Make the Android UI more like the desktop UI (PR #320 from SeannyM)
4.0-1503 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [RFC] New PPCAnalyst class. (PR #323 from Sonicadvance1)