3.5-2187 πριν από 7 χρόνια Indent the code in the previous bug fix I did. Now there aren't braces on the same level as each other. Should have initially done this along with that commit.
3.5-2186 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'wiiSaveExportFixes'
3.5-2183 πριν από 7 χρόνια [ARM] Fastmem is back. Still disabled for Android.
3.5-2182 πριν από 7 χρόνια Revert "[ARM] Remove Fastmem. It is buggy and may never have the potential to work correctly."
3.5-2181 πριν από 7 χρόνια Fix a tiny bug in CodeView.cpp. If statement with more than one line was missing braces.
3.5-2180 πριν από 7 χρόνια Avoid unnecessary bundle copies on OS X:
3.5-2179 πριν από 7 χρόνια Gameini database update. Mainly updates Wiiware and VC games.
3.5-2178 πριν από 7 χρόνια [Android] Removed the unnecessary MainActivity generics declaration in the DolphinEmulator class. It's unused (and likely won't be used).
3.5-2177 πριν από 7 χρόνια [Android] Some various cleanups. Also make some class variables final.
3.5-2176 πριν από 7 χρόνια Set XAudio2 as the default audio backend
3.5-2175 πριν από 7 χρόνια [ARM] Fix the VMOV encoding to encode the destination VFP register correctly.
3.5-2174 πριν από 7 χρόνια [ARM] Support both hardfp and softfp with lfs and lfd. Fixes these two instructions on Android since it uses softfp calling conventions. This adds a emitter for moving from two ARM Registers to a doub...
3.5-2173 πριν από 7 χρόνια Rollback "DSP on Thread" to only affect LLE.
3.5-2172 πριν από 7 χρόνια [ARM] Fix Savestates.
3.5-2171 πριν από 7 χρόνια [Android] Android NDK now supports full implementations of std::mutex, std::thread, and std::conditional_variable so there is no need to have our own implementations there now.
3.5-2170 πριν από 7 χρόνια Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu into android-savestate-support
3.5-2167 πριν από 7 χρόνια [ARM] Fix lfs/lfd. We need to dump the fpr cache at times where VFP registers may be affected. We shouldn't need to flush D8-D15 but it doesn't seem to work. So we have to flush all registers.
3.5-2166 πριν από 7 χρόνια [Android] Accidentally enabled screen rotation in the emulator window. Disabled it.
3.5-2165 πριν από 7 χρόνια [Android] Let NativeLibrary handle initial folder structure creation.
3.5-2164 πριν από 7 χρόνια [Android] Add save state native functions.