3.5-1266 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix a bunch of random typos in comments and logging.
3.5-1265 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Add a fastmem option for enabling and disabling fastmem at runtime.
3.5-1264 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update the ant files to build the APK from terminal
3.5-1263 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update translation files from Transifex, and update the pot file from the source code again.
3.5-1262 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update AndroidManifest to v0.2
3.5-1261 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Android Clang doesn't support TLS, so do the same thing as OSX.
3.5-1260 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Fix clang building the std headers.
3.5-1259 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Clang uses __clear_cache instead of __builtin___clear_cache like GCC
3.5-1258 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Adjust some files being built or not to fix clang on Android.
3.5-1257 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update libpng to 1.2.50 so it can be built with Clang 3.2
3.5-1256 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Tweaked the aram dma exception timing to fix the hang that occurred in Viewtiful Joe.
3.5-1255 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Lastly - new license header introduced to main Dolphin project. All done now.
3.5-1254 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced to all Video based projects.
3.5-1253 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced for DiscIO, AudioCommon, InputCommon, VideoCommon, and Common projects.
3.5-1252 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.
3.5-1250 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Remove all tab/space mismatches from the Core project. For anyone working on a branch that heavily involves the core, I am so sorry.
3.5-1249 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'VBeam-fix'
3.5-1246 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Buildfix for the last commit.
3.5-1245 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Update the license file text (change SVN to Git) in all projects except Core since I was told a merge was happening soon. So for the sake of the merge going smoothly, I'll fix that when I remove the t...