3.5-1270 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Allow runtime setting of fastmem in ARM and disable since it seems to be causing issues again. Cortex-A9 only?
3.5-1269 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix a build issue with options -DUSE_EGL=True -DUSE_GLES=True
3.5-1268 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix making the config directory so copying over assets won't fail.
3.5-1267 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Enforce landscape view since rotations cause huge issues atm.
3.5-1266 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix a bunch of random typos in comments and logging.
3.5-1265 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add a fastmem option for enabling and disabling fastmem at runtime.
3.5-1264 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update the ant files to build the APK from terminal
3.5-1263 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update translation files from Transifex, and update the pot file from the source code again.
3.5-1262 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update AndroidManifest to v0.2
3.5-1261 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Android Clang doesn't support TLS, so do the same thing as OSX.
3.5-1260 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix clang building the std headers.
3.5-1259 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Clang uses __clear_cache instead of __builtin___clear_cache like GCC
3.5-1258 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Adjust some files being built or not to fix clang on Android.
3.5-1257 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update libpng to 1.2.50 so it can be built with Clang 3.2
3.5-1256 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Tweaked the aram dma exception timing to fix the hang that occurred in Viewtiful Joe.
3.5-1255 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Lastly - new license header introduced to main Dolphin project. All done now.
3.5-1254 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες New license header introduced to all Video based projects.
3.5-1253 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες New license header introduced for DiscIO, AudioCommon, InputCommon, VideoCommon, and Common projects.
3.5-1252 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.