3.5-220 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες re-enable PulseAudio backend
3.5-219 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'pulseaudio-simple'
3.5-215 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix a small text overlapping issue in the MemcardManager.
3.5-214 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update.
3.5-213 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Enhance an error message. Fix issue 5893.
3.5-212 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix two warnings.
3.5-211 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'wxw-bind'
3.5-205 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Real fix for memcard manager.
3.5-204 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Set focus on memcard manager after losing it.
3.5-203 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες BPMemory: Expose more register descriptions for FifoPlayer
3.5-202 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix the signed/unsigned comparison warnings created by a recent commit.
3.5-201 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες 'count' parameter for AddStereoSamples and AddStereoSamplesBE in WaveFile should be unsigned. Doesn't make sense to have them signed.
3.5-200 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Fix two signed/unsigned mismatch warnings.
3.5-199 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Set focus on game list after stopping emulation.
3.5-198 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'flat-flags' Fixes issue 5837.
3.5-188 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Gave the "platform" icons a complete white background rather than a slightly-uglier white box. (apparently XPM only supports a 1-bit alpha channel) Centered the icons a bit better too.
3.5-187 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Convert relative paths to absolute when opening containing folder of an iso.
3.5-186 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες PixelShaderGen: Change error strings to be unique so that we can identify unexpected behavior more easily.
3.5-185 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Redundant line of code in VertexShaderManager::Dirty()
3.5-184 πριν από 8 χρόνια, 3 μήνες Revert "Very tiny cleanup of ChunkFile.h." int/size_t change without updating the rev# caused crash on Dolphin start