4.0-523 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Remove the now unused texture loader on the JNI side of things.
4.0-522 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix Linux build.
4.0-521 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix Windows Build
4.0-520 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Remove all instances of OpenCL in the Dolphin Project. A brief history of OpenCL in Dolphin. OpenCL was originally added to the Dolphin codebase 1 month after it was released with OS X Snow Leopard in...
4.0-519 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update Readme.txt.
4.0-518 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Use less brain damaged names for DLCache and TextureDecoder.
4.0-517 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες OpenCL: Use correct license header for TextureDecoder.
4.0-516 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Minor const-correctness for some functions in FifoPlayer and some AudioCommon headers.
4.0-515 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Oops, don't use -lrt on Android either.
4.0-514 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix an idiotic race condition when starting games in multiple Dolphin instances at the same time on Unix.
4.0-513 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες VideoCommon: remove outdated copy of OGL::VertexManager::vFlush
4.0-512 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες OpenGL: disable shader cache when ShaderDebugging is enabled
4.0-511 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'ogl-tex2d'
4.0-489 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix "Entry Point Not Found crash on Windows Vista"
4.0-488 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Disable a certain clang warning for libpng.
4.0-487 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update wx to r75363 to address a wx bug that was breaking netplay on OS X.
4.0-486 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Update .gitignore
4.0-485 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες fixed issue 6852.
4.0-484 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add Read16/Read8 to the CBlobBigEndianReader so the key check is reading 8bit from the correct location to determin which key to use. Also change check to == 1 as suggested in the IRC channel on first...
4.0-483 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Oops. Fix a typo in the DriverDetails change.