5.0-12511 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα GCAdapter_Android: Minor cleanup (PR #9049 from Ebola16)
5.0-12509 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Code cleanup (PR #9037 from shuffle2)
5.0-12483 πριν από 6 μήνες, 1 εβδομάδα Add support for FreeBSD/arm64 (PR #9053 from kit-ty-kate)
5.0-12481 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Thread names (PR #9044 from shuffle2)
5.0-12478 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες misc vcxproj cleanup (PR #9035 from shuffle2)
5.0-12466 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Prevent getSetting ClassCastExceptions in ItemViews (PR #9043 from Ebola16)
5.0-12464 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες windows: fix build if pch were to be disabled (PR #9041 from shuffle2)
5.0-12462 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Update Windows build to use Qt 5.15.0. (PR #9046 from AdmiralCurtiss)
5.0-12460 πριν από 6 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12459 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Fix defaults for WiimoteContinuousScanning/EnableSpeaker (PR #9024 from JosJuice)
5.0-12457 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Take RTL layout into account for menu animations (PR #9034 from JosJuice)
5.0-12455 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Fix some more GCC warnings (PR #8995 from Tilka)
5.0-12452 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες IOS/USB: fix potential race condition (PR #9020 from Tilka)
5.0-12449 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες vs/msbuild: fix the build generating log files in source dirs (PR #9029 from shuffle2)
5.0-12447 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες UnitTests: avoid using glob to find compilation units (PR #9032 from shuffle2)
5.0-12443 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες msvc: temporary workaround for C4789 false positive (PR #9031 from shuffle2)
5.0-12441 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Prevent deadlock when exiting the NetPlay Session Browser dialog (PR #9028 from cristian64)
5.0-12438 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες DolReader: treat overly large data segment as bss (PR #8855 from shuffle2)
5.0-12436 πριν από 6 μήνες, 3 εβδομάδες Fix gamecube games not noticing disc changes (PR #8571 from Pokechu22)
5.0-12426 πριν από 6 μήνες, 4 εβδομάδες FrameDump: Don't ignore the time base numerator (PR #9026 from JosJuice)