3.5-515 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Kill warning.
3.5-514 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Eliminate some baseless restrictions in PointerWrap, mainly vector<string> not working.
3.5-513 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'perfqueries'.
3.5-491 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες also don't cleanup efb copys on efb2ram
3.5-490 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix Dolphin starting only once then crashing at startup
3.5-489 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fixes two memory leaks, one is pretty bad for OSX. Yell at pauldachz if this doesn't work. Or... say thanks.
3.5-488 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Added a BluetoothEnumerateInstalledServices call so that the wiimote remembers the pairing.
3.5-487 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Make ARMJit core default CPU core on ARM architecture
3.5-486 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'VideoSoftware-savestates'
3.5-481 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Fix a StringUtil regression from the arm-noglsl merge
3.5-480 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Small improvement to cmpli/cmpi in ARMJit.
3.5-479 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge latest ArmEmitter changes from ppsspp while we're at it.
3.5-478 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Ah. I blame vim on this typo entirely.
3.5-477 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Add disabled code for authenticating wiimotes on Windows.
3.5-476 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'arm-noglsl'
3.5-473 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Buildfix.
3.5-472 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Yell at the user if they change window size while dumping frames, and some other avi dumping stuff.
3.5-471 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'real-wiimote-scanning'
3.5-432 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Make error message for loading save state with wrong dsp engine shorter.
3.5-431 πριν από 11 χρόνια, 3 μήνες Abort load state if it uses a different dsp engine, instead of crashing.