4.0-412 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Changed the DSP ROM warning from a panic alert to an on-screen message.
4.0-411 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'master' into jit_exit_addresses
4.0-409 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: really fix fmrx regression
4.0-408 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες jit64: add regcache option IsBound
4.0-407 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Handle BP mask register better to avoid useless BP writes (causing flushes)"
4.0-406 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Jit64: fix fmrx regression
4.0-282 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'viewport_float'
4.0-405 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες "warning fixes" commit introduced warnings; fix them. (And I refuse to use PRI macros.)
4.0-404 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'ppc_fp'
4.0-399 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Only add real HID devices to HID list.
4.0-398 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Imagewrite.cpp had same problem. I hate windows :(
4.0-397 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες std::string can't be passed to ... format.
4.0-396 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Don't pass char* to std::string. Windows was fine with this :(
4.0-395 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Use IOFile for TextureToPng to support non-ascii Changed save texture/screenshot uses to std::string Removed unneeded new/delete calls when dealing with temp data.
4.0-394 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Core] Fix a mismatched dealloc in Render.cpp in the OGL backend. Should be delete[]
4.0-393 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu
4.0-390 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Remove accidental fragment tag in GameListActivity (it was useless, since it's an empty string)
4.0-391 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Change software rasterizer screenshot code due to change in api just now.
4.0-390 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Api was too confusing for people.
4.0-389 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Woops, vim copy and paste issue with a double include.