4.0-658 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation template update
4.0-657 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Change the gettextize to not update .po files (Transifex will do that)
4.0-656 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation resources update from Transifex
4.0-655 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Rename our GLInterface class function 'GetProcAddress' in order to not have clashing function names due to Windows.
4.0-654 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Move Win32 specific function grabbing fallback to WGL.cpp. Fixes issue 6964.
4.0-653 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge of GL-AutoChoose. This branch is the final step of fully supporting both OpenGL and OpenGL ES in the same binary. This of course only applies to EGL and won't work for GLX/AGL/WGL since they don...
4.0-652 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update for Mega Man Anniversary Collection (gc), Tony Hawk's Pro Skater 3 (gc) and WarioWare, Inc. Mega Party Games (gc).
4.0-651 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'GLExtensions'
4.0-623 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'index_buffer_cleanup'
4.0-664 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'GLExtensions'
4.0-619 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες VertexLoader: don't check for possible range
4.0-618 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες enable buffer_storage on nvidia 331.38 on linux
4.0-617 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες GameSettings: Deleted references to the ZTP hack.
4.0-616 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες fixup "Remove the ZTP speedup hack"
4.0-615 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Remove vertex streaming hack.
4.0-614 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Remove the ZTP speedup hack. Also remove useless debugging code, and a presumably outdated workaround (which was commented out).
4.0-613 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες VideoCommon: cleanup of "components" usage
4.0-612 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Change the default GFX backend from D3D11 to OGL.
4.0-611 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Added a check for a redundant mov in the fastmem writes code.
4.0-610 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες TextureConverter: remove implicit int->float convertion