4.0-598 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Probe the GL_RENDERER string on Nvidia to grab the driver version.
4.0-597 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Reenable the bug for dynamic UBO array member accesses. Some information on this bug since this isn't quite true. Seemingly with the v53 driver, Qualcomm has actually fixed this bug. So we c...
4.0-596 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες D3D: Verbosify an error message.
4.0-595 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OpenGL: fix scaled efb2ram copys
4.0-594 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini database update. Update for WarioWare, Inc. Mega Party Games (gc) and The Legend of Zelda Skyward Sword (wii). Also remove the emulation notes regarding games using EA VP6 playback library.
4.0-593 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix the Zelda: The Wind Waker heat effect glitch.
4.0-592 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OpenGL: use shader 420pack if available to staticly bind ubo location
4.0-591 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OpenGL: drop UBO-workaround usage for efb2ram shaders
4.0-590 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες TextureCache: Warn for invalid custom textures
4.0-589 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες ogl: clamp to edge for out of bound efb access
4.0-588 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Bootmanager.cpp fixes and clean up.
4.0-587 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Allow pad settings to be set via game ini.
4.0-586 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Simplify instantiations of OverlayConfigButton.java. Also simplified resizeDrawable even more. We just acquire the resource instance and then get the display metrics directly.
4.0-585 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες [Android] Simplify resizeDrawable in OverlayConfigButton.java.
4.0-584 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge Fail. We don't disable BaseVertex on broken pinned memory.
4.0-583 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'buffer_storage'
4.0-575 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες I've never claimed to be a good coder.
4.0-574 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Really fix android build.
4.0-573 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix android build.
4.0-572 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Allow wiimote source to be set via game ini.