4.0-859 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix IniFile to use string& instead of char* (PR #50 from Parlane)
4.0-857 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Rename "JITIL experimental recompiler" (PR #64 from ExtremeDude2)
4.0-855 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation template update
4.0-854 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες x64: drop instructions that don't exist (PR #59 from Tilka)
4.0-852 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Replace all include guard ifdefs with "#pragma once" (PR #58 from lioncash)
4.0-850 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες CPU Throttling by CoreTiming (PR #44 from degasus)
4.0-846 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Clarify an if statement in NetPlayClient.cpp. (PR #57 from lioncash)
4.0-844 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Some tidy up of sprintf to StringFromFormat (PR #56 from Parlane)
4.0-842 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Cleanup mismatching struct/enum indentations. (PR #54 from lioncash)
4.0-839 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Remove function Xchg from SWStatistics.cpp. (PR #53 from lioncash)
4.0-837 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Automatic translation resources update from Transifex
4.0-836 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Cleanup GLExtensions on how it fails. (PR #38 from Sonicadvance1)
4.0-834 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Merge pull request #49 from Parlane/sprintf_tidy"
4.0-833 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες OS X Rumble Support (PR #12 from Armada651)
4.0-828 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Improve GLExtensions compile time. (PR #52 from Sonicadvance1)
4.0-826 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Gameini update for FINAL FANTASY FABLES: Chocobo's Dungeon. (PR #51 from Linktothepast)
4.0-824 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Some tidy up of sprintf to StringFromFormat (PR #49 from Parlane)
4.0-822 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Tidy up SetupWiiMemory (PR #48 from Parlane)
4.0-820 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Pulseaudio: rewrite the pa backend with the async api (PR #20 from degasus)
4.0-817 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Revert "Merge pull request #47 from lioncash/remove-stringfromint"