5.0-19295 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Fix PPCCache savestate behavior (PR #11765 from Minty-Meeo)
5.0-19293 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: use default dpi rounding mode (passthrough) (PR #11788 from shuffle2)
5.0-19291 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/NetworkWidget: Don't update if not paused. (PR #11790 from AdmiralCurtiss)
5.0-19289 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Common/Traversal: Move interface into Common namespace (PR #11791 from lioncash)
5.0-19286 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Common: Move CodeTrace.cpp/.h into Core (PR #11792 from lioncash)
5.0-19284 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Qt: Rename GraphicsBool to ConfigBool (PR #11780 from Dentomologist)
5.0-19282 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα IOS: Only construct DolphinDevice on EmulationKernel IOS instances. (PR #11786 from AdmiralCurtiss)
5.0-19280 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα IOS/WiiSockMan: Move instance to IOS Kernel. (PR #11767 from AdmiralCurtiss)
5.0-19277 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα GBACore.cpp: Update to revised screen size/info API (PR #11784 from Minty-Meeo)
5.0-19275 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα OGL: Only specify precision for sampler2DMSArray when it is defined (PR #11628 from Pokechu22)
5.0-19270 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Netplay: Check if save is readable before marking it for sync. (PR #11284 from AdmiralCurtiss)
5.0-19268 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Do not use magic numbers for RAM sizes/masks in PPCCache (PR #11764 from Minty-Meeo)
5.0-19266 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Common/TraversalClient: Use correct deleter with g_MainNetHost (PR #11773 from lioncash)
5.0-19264 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/Config: Move BalloonTip files from Graphics to ToolTipControls (PR #11777 from Dentomologist)
5.0-19262 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Qt: Remove unused class GraphicsBoolEx (PR #11776 from Dentomologist)
5.0-19260 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Common/LinearDiskCache: Move interface into Common namespace (PR #11771 from lioncash)
5.0-19258 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Common/CommonFuncs: Move interface into Common namespace (PR #11770 from lioncash)
5.0-19256 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα GMPE01, GP5E01, GP6E01, GP7E01, RM8E01: Code Updates (PR #11734 from EndangeredNayla)
5.0-19254 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα VideoBackends:Metal: Fix perf queries (PR #11759 from TellowKrinkle)
5.0-19252 πριν από 10 μήνες, 1 εβδομάδα Embrace nullptr over NULL and 0 (PR #11760 from Minty-Meeo)