5.0-12612 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Qt: Use better method of getting default monospace font (PR #9085 from Techjar)
5.0-12610 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix touch pointer not working after activity recreation (PR #9082 from JosJuice)
5.0-12608 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/AdvancedPane: Force UTC time for custom RTC entry (PR #9084 from Techjar)
5.0-12606 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα BTEmu/Wiimote: Fixes and Cleanups. (PR #8985 from jordan-woyak)
5.0-12600 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: properly remove slot connection for ConfigChange when object is destructed (PR #9076 from iwubcode)
5.0-12597 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Check for granted permission when returning to MainActivity (PR #9079 from JosJuice)
5.0-12595 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Use Back to open the emulation menu on all devices (PR #9004 from JosJuice)
5.0-12581 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα windows: keep an extra reference to BluetoothApis.dll (PR #9039 from shuffle2)
5.0-12579 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα VideoBackends: Disable GPU Texture Decoding under MoltenVK (PR #8743 from Techjar)
5.0-12577 πριν από 7 μήνες, 1 εβδομάδα Settings: Fix incorrect config key for enabled analytics. (PR #9072 from AdmiralCurtiss)
5.0-12575 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Jit64 codegen space reuse. (PR #8765 from AdmiralCurtiss)
5.0-12571 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Optimize imports (PR #9067 from Ebola16)
5.0-12568 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Minor cleanup (PR #9068 from Ebola16)
5.0-12565 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Ignore PI_RESET_CODE resetting DI in Wii mode (PR #9060 from Pokechu22)
5.0-12563 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Port some settings to the new config system (PR #8976 from JosJuice)
5.0-12561 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες HLE cleanup (PR #9054 from sepalani)
5.0-12555 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες AudioInterface: Use 32029/48043 Hz in more places (PR #9055 from JosJuice)
5.0-12552 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Optional AfterDirectoryInitializationRunner failure message (PR #9062 from JosJuice)
5.0-12550 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Make FilePicker act like a normal setting (PR #9064 from JosJuice)
5.0-12548 πριν από 7 μήνες, 2 εβδομάδες DVDInterface: Increase the latency for read commands (PR #8935 from JosJuice)