4.0-66 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες Build fix.
4.0-55 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.