4.0-173 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs.
4.0-172 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-171 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-170 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-169 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-168 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-167 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-166 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-165 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες OGL: Force highp for integers.
4.0-170 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect tev stage texcoord calculation.
4.0-167 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for TEV combiners.
4.0-166 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev outputs.
4.0-165 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for tev konst value.
4.0-164 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Remove remaining floating point bits for texture color.
4.0-163 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.
4.0-162 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-161 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-160 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-159 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-158 πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες OGL: Force highp for integers.