4.0-418 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix SafeCPReadPointer bugs.
4.0-417 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Give deterministic dual-core a proper option (but don't expose it in the GUI).
4.0-416 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.
4.0-415 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Get rid of racey gpuBusy in favor of a safer version of the thing I said was terrible.
4.0-414 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Make SafeCPReadPointer do what it actually does, and document it.
4.0-413 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Fix stopping emulation.
4.0-412 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.
4.0-411 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Don't set CPReadWriteDistance to 0.
4.0-410 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Use an explicit variable to wait for the GPU thread...
4.0-409 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.
4.0-408 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Add a supposedly deterministic dual-core VideoCommon option, bSyncGPUAtIdleOnly.
4.0-407 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Complain about threadsafe events during netplay.
4.0-262 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'master' into np
4.0-182 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove unnecessary GCC noinline attribute.
4.0-150 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix SafeCPReadPointer bugs.
4.0-181 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'udpnet' into dc-netplay
4.0-163 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix freeze on close - bFF_GPReadEnable was not enough to stop SyncGPU.
4.0-162 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Perf: Use unordered_map instead of map in very slightly hot function.
4.0-161 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Don't sync the GPU if we haven't started yet.
4.0-160 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Actually, SetCpStatus *does* also need to be called from the CPU thread...