3.5-2317 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix missing md5thread.detach()
3.5-2316 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix SafeCPReadPointer bugs.
3.5-2315 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Give deterministic dual-core a proper option (but don't expose it in the GUI).
3.5-2314 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Refactor SetCpStatus, hopefully fixing breakpoints.
3.5-2313 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Get rid of racey gpuBusy in favor of a safer version of the thing I said was terrible.
3.5-2312 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make SafeCPReadPointer do what it actually does, and document it.
3.5-2311 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fix stopping emulation.
3.5-2310 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add SyncGPUIfIdleOnly to EFB access and perf queries.
3.5-2309 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Don't set CPReadWriteDistance to 0.
3.5-2308 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Use an explicit variable to wait for the GPU thread...
3.5-2307 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ProcessFifoEvents shouldn't read interrupt*Waiting in bSyncGPUAtIdleOnly mode.
3.5-2306 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Revert "NetPlay: Use the correct pad mappings for rumble"
3.5-2305 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add a supposedly deterministic dual-core VideoCommon option, bSyncGPUAtIdleOnly.
3.5-2304 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Complain about threadsafe events during netplay.