Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-10695 9 ώρες πρίν Never set disc as active title when launching channel with same ID (PR #8256 from JosJuice)
5.0-10693 9 ώρες πρίν Re-implement FixCommonKeyIndex for WAD files (PR #8253 from JosJuice)
5.0-10690 10 ώρες πρίν Updates to auto-updater on Windows (PR #8217 from CookiePLMonster)
5.0-10682 12 ώρες πρίν Common/DebugInterface: Minor cleanup changes (PR #8235 from lioncash)
5.0-10673 12 ώρες πρίν Fix VolumeVerifier considering Wii Menu WADs to have wrong region (PR #8245 from JosJuice)
5.0-10671 12 ώρες πρίν ConfigManager: Include "Common/Common.h" for _trans macro (PR #8261 from JosJuice)
5.0-10669 21 ώρες πρίν Common/GekkoDisassembler: Don't print out '\0' as a character (PR #8227 from lioncash)
5.0-10667 21 ώρες πρίν Mark "WASAPI (Exclusive Mode)" as translatable (PR #8232 from JosJuice)
5.0-10665 21 ώρες πρίν Add a hotkey for inserting/ejecting the SD card (PR #8225 from JosJuice)
5.0-10663 πριν από 1 μέρα, 3 ώρες Translation resources sync with Transifex

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια
Dolphin 4.0.2 πριν από 5 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 6 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.