Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-9791 14 ώρες πρίν DolphinQt/InputCommon: Fix a few memory leaks. (PR #7906 from jordan-woyak)
5.0-9789 14 ώρες πρίν TextureCacheBase: Fix infinite loop in DoPartialTextureUpdates (PR #7914 from stenzek)
5.0-9787 14 ώρες πρίν DolphinQt: Make Ctrl+F show the game list search and escape close it. (PR #7907 from jordan-woyak)
5.0-9785 15 ώρες πρίν MacUpdater: Fix updater not closing after update is completed (PR #7916 from spycrab)
5.0-9783 πριν από 1 μέρα Qt/AudioPane: Fix volume box not keeping consistent width (PR #7917 from spycrab)
5.0-9781 πριν από 1 μέρα, 15 ώρες Qt/Mapping: Use QGridLayout in a few more places (PR #7901 from spycrab)
5.0-9779 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες ControllerInterface: Unbreak DirectInput POV Hats having bad values on init. (PR #7913 from jordan-woyak)
5.0-9777 πριν από 3 μέρες, 15 ώρες Disable Defer EFB Copies to RAM for Majora's Mask (VC) (PR #7912 from master0fdisaster)
5.0-9775 πριν από 3 μέρες, 16 ώρες Added DPL2 decoder to XAudio2 and XAudio2_7 backends. (PR #6171 from LAGonauta)
5.0-9772 πριν από 5 μέρες, 12 ώρες Qt/MD5Dialog: Make dialog modal (PR #7902 from spycrab)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 5 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 5 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 5 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 6 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.