Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-11048 πριν από 1 μέρα, 20 ώρες ActionReplay: Make use of fmt where applicable (PR #8326 from lioncash)
5.0-11046 πριν από 1 μέρα, 20 ώρες StringUtil: Require TryParse of float types to use the entire string. (PR #8415 from jordan-woyak)
5.0-11044 πριν από 1 μέρα, 21 ώρες Windows: Make builds more reproducible (PR #8411 from spycrab)
5.0-11042 πριν από 2 μέρες, 10 ώρες Core/HW: Fix some explicitly defaulted but implicitly deleted warnings. (PR #8412 from jordan-woyak)
5.0-11040 πριν από 3 μέρες, 10 ώρες DolphinQt: Mark ubershader setting names as translatable (PR #8414 from JosJuice)
5.0-11038 πριν από 4 μέρες, 10 ώρες Qt/GCMemcardManager: Fix icon animations displaying incorrectly. (PR #8304 from AdmiralCurtiss)
5.0-11035 πριν από 4 μέρες, 10 ώρες Expression parser improvements (PR #7663 from jordan-woyak)
5.0-10996 πριν από 4 μέρες, 12 ώρες Qt: Move CPU Emulation Engine options to the Advanced tab (PR #8408 from ethteck)
5.0-10993 πριν από 5 μέρες, 8 ώρες NetPlay: Allow Wii Remote buffer size to decrease (PR #8403 from jordan-woyak)
5.0-10991 πριν από 5 μέρες, 8 ώρες CMake: Enable SDL by default on macOS. (PR #8406 from jordan-woyak)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 6 χρόνια
Dolphin 4.0 πριν από 6 χρόνια
Dolphin 3.5 πριν από 6 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.