Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-11598 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες DolphinQt/GCMemcardManager: Mark string as translatable within GetErrorMessagesForErrorCode() (PR #8589 from lioncash)
5.0-11595 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες DolphinQt: Remove unimplemented function prototypes (PR #8588 from lioncash)
5.0-11590 πριν από 2 μέρες, 1 ώρα Avoid using PDEP and PEXT on AMD Zen (PR #8586 from Techjar)
5.0-11585 πριν από 2 μέρες, 1 ώρα DolphinQt/TASCheckBox: Mark GetValue() as const (PR #8587 from lioncash)
5.0-11583 πριν από 2 μέρες, 15 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-11582 πριν από 3 μέρες, 5 ώρες Core/WiimoteReal: Wii remote connection pool and source change cleanup. (PR #8548 from jordan-woyak)
5.0-11580 πριν από 3 μέρες, 5 ώρες WiimoteEmu: Nunchuk and Classic Controller calibration accuracy improvements. (PR #8552 from jordan-woyak)
5.0-11578 πριν από 3 μέρες, 5 ώρες IOS/FS: Reimplement many functions in a more accurate way (PR #8539 from leoetlino)
5.0-11558 πριν από 3 μέρες, 7 ώρες VideoCommon/OSD: Process OSD messages even when they are disabled. (PR #8582 from jordan-woyak)
5.0-11556 πριν από 3 μέρες, 7 ώρες Common/Core: Minor rvalue reference related cleanups. (PR #8579 from jordan-woyak)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 6 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0.1 πριν από 6 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 6 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια, 7 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.