Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 1 χρόνος, 1 μήνας
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια, 1 μήνας

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-4799 13 ώρες πρίν Qt: add QueueOnObject (PR #5828 from ligfx)
5.0-4796 14 ώρες πρίν Qt: Implement Show Platforms / Show Regions (PR #5786 from grimpunch)
5.0-4794 πριν από 1 μέρα, 12 ώρες ListProxyModel: Add missing include guard (PR #5824 from lioncash)
5.0-4792 πριν από 1 μέρα, 18 ώρες DolphinQt2: update old SLOT/SIGNAL syntax (PR #5729 from ligfx)
5.0-4788 πριν από 2 μέρες, 10 ώρες Update game INIs (PR #5760 from JosJuice)
5.0-4786 πριν από 2 μέρες, 12 ώρες SysConf: Minor fixes (PR #5785 from leoetlino)
5.0-4783 πριν από 2 μέρες, 15 ώρες DolphinQt2: Change the placement of "Use Built-In Database of Game Names" (PR #5821 from JosJuice)
5.0-4780 πριν από 3 μέρες, 4 ώρες DolphinQt2: Fix localization issues (PR #5818 from JosJuice)
5.0-4778 πριν από 3 μέρες, 4 ώρες DolphinQt2: Reword the analytics message (PR #5819 from JosJuice)
5.0-4776 πριν από 3 μέρες, 4 ώρες DolphinQt2: Let game properties show names for WADs (PR #5820 from JosJuice)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.