Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 9 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 5 χρόνια, 9 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-3063 2 ώρες πρίν Jit64: Merge memory allocations into a single allocation (PR #5121 from MerryMage)
5.0-3059 6 ώρες πρίν GeckoCodeConfig: Minor changes (PR #5127 from lioncash)
5.0-3054 15 ώρες πρίν MMU: comment-out unused var HW_PAGE_TAG_SHIFT (PR #5132 from ligfx)
5.0-3052 πριν από 1 μέρα, 2 ώρες UICommon: Don't print --version option twice (PR #5126 from leoetlino)
5.0-3050 πριν από 1 μέρα, 3 ώρες GeckoCodeConfig: Return vector by value for LoadCodes() (PR #5125 from lioncash)
5.0-3048 πριν από 1 μέρα, 4 ώρες FifoPlayer: In-class initialize member variables where applicable (PR #5122 from lioncash)
5.0-3044 πριν από 1 μέρα, 4 ώρες JitBase: Make MergeAllowedNextInstructions a const member function (PR #5120 from lioncash)
5.0-3041 πριν από 1 μέρα, 6 ώρες JitArm64: Fix usages in conditional code. (PR #5116 from degasus)
5.0-3038 πριν από 1 μέρα, 7 ώρες JitAsm: Add missing forward declaration of X64CodeBlock (PR #5119 from MerryMage)
5.0-3036 πριν από 2 μέρες, 3 ώρες Jit64: Implement a constant pool (PR #5110 from MerryMage)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.