Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 10 μήνες, 1 βδομάδα
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 7 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-3482 7 ώρες πρίν [Android] Fix game banners (PR #5331 from mahdihijazi)
5.0-3475 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες JitArm64_SystemRegisters: Fix crXXX (set 32nd bit) (PR #5327 from MerryMage)
5.0-3463 πριν από 2 μέρες Various CMake cleanups for DolphinWX (PR #5316 from ligfx)
5.0-3449 πριν από 2 μέρες, 14 ώρες JitArm64: Implement timer SPRs (PR #5262 from MerryMage)
5.0-3441 πριν από 4 μέρες, 3 ώρες WX: Don't specify a parent frame for the render frame (PR #5291 from Starsam80)
5.0-3439 πριν από 4 μέρες, 3 ώρες DolphinWX: Small rework of the Audio config dialog (PR #5304 from FRtranslator)
5.0-3437 πριν από 4 μέρες, 9 ώρες Remove more seemingly unused debug UI strings (PR #5307 from JosJuice)
5.0-3435 πριν από 4 μέρες, 10 ώρες DPL2Decoder cleanup (PR #5303 from MerryMage)
5.0-3427 πριν από 5 μέρες, 4 ώρες Reorder the Tools menu, with more separators (PR #5299 from FRtranslator)
5.0-3425 πριν από 5 μέρες, 4 ώρες Delete WXInputBase (PR #5301 from JosJuice)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.