Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 1 χρόνος, 4 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια, 4 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-5831 πριν από 1 μέρα, 1 ώρα Cleanup implementation of onion configuration (PR #6154 from MerryMage)
5.0-5824 πριν από 2 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-5823 πριν από 3 μέρες IOS: Warn on blocking IPC handlers. (PR #6195 from delroth)
5.0-5821 πριν από 3 μέρες, 21 ώρες Off-by-one in SDHC detection (PR #6194 from TBoshoven)
5.0-5819 πριν από 5 μέρες, 20 ώρες D3D/main: Remove unused variable in InitBackendInfo() (PR #6192 from lioncash)
5.0-5817 πριν από 5 μέρες, 22 ώρες D3DUtil: Remove unused file-scope variables (PR #6189 from lioncash)
5.0-5815 πριν από 6 μέρες, 16 ώρες StringUtil cleanup (PR #6188 from JosJuice)
5.0-5812 πριν από 6 μέρες, 23 ώρες EmulatedController: encapsulate default device behind getters/setters (PR #6167 from ligfx)
5.0-5810 πριν από 1 βδομάδα Qt: make GCPadWiiU a standalone dialog (PR #6168 from ligfx)
5.0-5806 πριν από 1 βδομάδα Qt Mapping*: make logic around setting/loading settings more consistent (PR #6175 from ligfx)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.