Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 1 χρόνος, 6 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια, 7 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-6203 πριν από 1 μέρα, 12 ώρες AVIDump: Remove incorrect usage of s_ prefix (PR #6308 from JosJuice)
5.0-6201 πριν από 1 μέρα, 12 ώρες Handle framedump path not existing (PR #6307 from rukai)
5.0-6199 πριν από 1 μέρα, 14 ώρες VideoCommon: Apply custom texture scale for arbitrary mipmaps. (PR #6289 from degasus)
5.0-6197 πριν από 4 μέρες Treat custom textures with "_arb" suffix as having arbitrary mipmaps (PR #6297 from JosJuice)
5.0-6194 πριν από 5 μέρες, 12 ώρες macOS Dolphinbar fixes (PR #6294 from VinDuv)
5.0-6190 πριν από 5 μέρες, 12 ώρες Restore original MSR when returning from codehandler (PR #6305 from booto)
5.0-6188 πριν από 5 μέρες, 16 ώρες [INI] Force Single Core mode in Sonic Adventure 2 Battle (PR #6301 from Helios747)
5.0-6186 πριν από 5 μέρες, 20 ώρες Fixed SIGSEGV in PPCDebugInterface When Reading Too Early in The Boot Process (PR #6292 from gyroninja)
5.0-6184 πριν από 5 μέρες, 22 ώρες Qt/Debugger: Minor fixes (PR #6304 from container1234)
5.0-6181 πριν από 5 μέρες, 23 ώρες Use "implementation" for all dependencies in build.gradle (PR #6302 from JosJuice)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.