Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-11832 3 ώρες πρίν DolphinQt: Fix the panic alert deadlock (a.k.a. "Question" issue) (PR #8715 from JosJuice)
5.0-11830 πριν από 1 μέρα, 10 ώρες Vulkan: Switch from vkCreateMacOSSurfaceMVK() to vkCreateMetalSurfaceEXT() and Update MoltenVK (PR #8728 from stenzek)
5.0-11827 πριν από 6 μέρες, 17 ώρες Android: Fix ATV on API 28+ (PR #8720 from webgeek1234)
5.0-11825 πριν από 1 εβδομάδα, 1 μέρα Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Android: Add Paths to UI (PR #7920 from Ebola16)
5.0-11819 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες Cleanup warnings of -Wunused-lambda-capture (PR #8698 from howard0su)
5.0-11817 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Translation resources sync with Transifex
5.0-11816 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Wiimote: Cleanup warnings of -Wmissing-variable-declarations (PR #8701 from howard0su)
5.0-11813 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Boot: Do a better job of preserving certain parts of settings.txt (PR #8673 from JosJuice)
5.0-11810 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Set up Day/Night mode for system-compatible optional dark theme (PR #8660 from TheRealPSV)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 3 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 6 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 6 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 6 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 8 χρόνια, 9 μήνες

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.