Δοκιμαστικές εκδόσεις

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8617 πριν από 1 μέρα, 12 ώρες Qt/Debugger: Improve scrolling (PR #7342 from spycrab)
5.0-8615 πριν από 1 μέρα, 21 ώρες Fix analog modes that use 4 bits for c-stick data (PR #7338 from booto)
5.0-8613 πριν από 2 μέρες Hide game cover in android gallery (PR #7333 from weihuoya)
5.0-8610 πριν από 2 μέρες, 13 ώρες Android: Set GC controller 1 to enabled if settings don't exist (PR #7340 from zackhow)
5.0-8608 πριν από 2 μέρες, 13 ώρες Android: Fix wiimote extension from defaulting to none in UI (PR #7336 from zackhow)
5.0-8606 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες Fix critital buffer overflow in LoadPNG (PR #7346 from JosJuice)
5.0-8604 πριν από 2 μέρες, 19 ώρες Qt/Debugger: Readd title bar to breakpoint widget (PR #7343 from spycrab)
5.0-8602 πριν από 2 μέρες, 20 ώρες Add Discord Join Net Play functionally (PR #7249 from yourWaifu)
5.0-8598 πριν από 2 μέρες, 20 ώρες Use simplified libpng PNG reading API to avoid PNG reading bugs. (PR #7341 from AdmiralCurtiss)
5.0-8596 πριν από 4 μέρες, 18 ώρες Qt/Debugger: Make spacing more compact (PR #7299 from spycrab)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 2 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0.2 πριν από 4 χρόνια, 8 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 4 χρόνια, 10 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 4 χρόνια, 11 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.