Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 12 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 8 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 9 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 6 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 6 χρόνια

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-4461 8 ώρες πρίν Qt: Remove the warning in the settings window (PR #5653 from Starsam80)
5.0-4459 8 ώρες πρίν WX: Use std::future for checking disc integrity (PR #5658 from leoetlino)
5.0-4457 8 ώρες πρίν IOS/ES: Add some sanity checks to ImportTitleDone (PR #5650 from leoetlino)
5.0-4454 8 ώρες πρίν NANDImporter: Improve certificate extraction (PR #5646 from Starsam80)
5.0-4452 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες DSPHLE: fix volume in NTSC IPL ucode (PR #5656 from Tilka)
5.0-4446 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες Qt: Fix emulation stopped signal (PR #5648 from leoetlino)
5.0-4444 πριν από 2 μέρες, 16 ώρες DolphinQt2: allow resizing RenderWidget/fix fullscreen (PR #5508 from ligfx)
5.0-4442 πριν από 2 μέρες, 17 ώρες Automatic translation resources sync with Transifex
5.0-4441 πριν από 2 μέρες, 20 ώρες FifoRecorder: Don't allocate ~100.7MB on program startup (PR #5618 from lioncash)
5.0-4439 πριν από 3 μέρες, 2 ώρες Retry opening of wiimote channels on initial failure (PR #4940 from sjnewbury)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.