Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 8 μήνες, 1 βδομάδα
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 5 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια, 2 μήνες
Dolphin 3.0 πριν από 5 χρόνια, 8 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-2612 πριν από 1 μέρα, 16 ώρες CachedInterpreter: Forward declare instruction struct (PR #4953 from lioncash)
5.0-2610 πριν από 1 μέρα, 17 ώρες PatchEngine: check instruction at link addr is non-zero (PR #4952 from ligfx)
5.0-2577 πριν από 3 μέρες, 16 ώρες IOS/FFSP: Fix the "past EOF" check (PR #4948 from leoetlino)
5.0-2575 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες JitArm64: Extract block exit link area generation. (PR #4911 from degasus)
5.0-2573 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες IOS/Network/Net: Use a conversion function instead of a static array for SOCKOPT mapping (PR #4921 from waddlesplash)
5.0-2571 πριν από 3 μέρες, 17 ώρες Force Wallace and Gromit in Pet Zoo to use smaller memory card (PR #4947 from JMC47)
5.0-2569 πριν από 4 μέρες, 22 ώρες Remove IsReadOnly check when stop recording (PR #4925 from RisingFog)
5.0-2567 πριν από 5 μέρες, 4 ώρες IOS/FFSP: Fix the read handler logic (PR #4942 from leoetlino)
5.0-2565 πριν από 5 μέρες, 22 ώρες Add missing "functional" include for GCC7 (PR #4938 from sjnewbury)
5.0-2563 πριν από 6 μέρες, 3 ώρες IOS/ES: Fix the initial content FD value (PR #4934 from leoetlino)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.