Σταθερές εκδόσεις

Οι σταθερές εκδόσεις κυκλοφορούν μετά από πολλές δοκιμές για να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η σταθερότητα της εξομοίωσης. Παρόλα αυτά, καθότι γίνονται διαθέσιμες πιο σπάνια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί και να υπολείπονται ορισμένα νέα χαρακτηριστικά.
Dolphin 5.0 πριν από 7 μήνες
Dolphin 4.0.2 πριν από 3 χρόνια, 1 μήνας
Dolphin 4.0.1 πριν από 3 χρόνια, 3 μήνες
Dolphin 4.0 πριν από 3 χρόνια, 4 μήνες
Dolphin 3.5 πριν από 4 χρόνια
Dolphin 3.0 πριν από 5 χρόνια, 7 μήνες

Δοκιμαστικές εκδόσεις

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις κυκλοφορούν κάθε φορά που ένας προγραμματιστής κάνει μια αλλαγή στο Dolphin, πολλές φορές σε καθημερινή βάση! Η χρησιμοποίηση των δοκιμαστικών εκδόσεων σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες και μεγαλύτερες βελτιώσεις στο project. Έχουν ελεγχθεί όμως λιγότερο απ' ότι οι σταθερές εκδόσεις του εξομοιωτή.

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτούν το 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2015 να είναι εγκατεστημένο.

5.0-2002 μια ώρα πρίν EXI_Channel: Minor cleanup (PR #4704 from lioncash)
5.0-1995 2 ώρες πρίν MMU: Change '0' literals to 'false' in IsOptimizableGatherPipeWrite (PR #4705 from lioncash)
5.0-1993 3 ώρες πρίν VideoConfig: Fix boolean default values. (PR #4700 from degasus)
5.0-1991 8 ώρες πρίν Fix GCZ compression missing the header (PR #4702 from BhaaLseN)
5.0-1987 9 ώρες πρίν Netplay: Fix wrong mapping info being used in dialog (PR #4701 from leoetlino)
5.0-1985 18 ώρες πρίν Automatic translation resources sync with Transifex
5.0-1984 πριν από 1 μέρα, 2 ώρες CMake cleanup (but wait, there's more!) (PR #4699 from Orphis)
5.0-1978 πριν από 1 μέρα, 3 ώρες Core: Move SI source files to their own directory (PR #4698 from lioncash)
5.0-1976 πριν από 1 μέρα, 3 ώρες PortAudio: Update to v190600_20161030 (PR #4694 from ligfx)
5.0-1973 πριν από 1 μέρα, 5 ώρες CMake cleanup for Windows (moar!) (PR #4696 from Orphis)

Προβολή παλαιότερων εκδόσεων »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Χρήστες από άλλες διανομές του Linux μπορούν να κοιτάξουν εδώ για να κάνουν compile το Dolphin: Building Dolphin on Linux

Πηγαίος κώδικας

Η τελευταία έκδοση του πηγαίου κώδικα του Dolphin μπορεί να κατεβεί από το project Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στην τρέχουσα έκδοση του πηγαίου κώδικα.

Υποβολή σφαλμάτων

Για υποβολή σφαλμάτων παρακαλώ πηγαίνετε στον the issue tracker. Πριν να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σφάλματος, βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη δοκιμαστική έκδοση και έχετε ψάξει τα υπάρχοντα σφάλματα.