4.0-691 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας add support for logitech mic to oh0, almost there in ven
4.0-690 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας initial wiispeak stuff. "works" in that all that is left is to hook it up to portaudio.
4.0-383 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Removed the redundant /dev/usb/hid stub.
4.0-382 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'master' into wiispeak
3.5-1348 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Renamed the HID Descriptor Type to avoid using a duplicate name.
3.5-1347 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'master' into wiispeak