3.5-1222 πριν από 10 χρόνια, 10 μήνες Merge 'master' into tev_fixes.
3.5-545 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Precision fix for fog calculations.
3.5-544 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Fix a shader compile error (introduced in revision 4968cdf86bb5) and bump shader cache version.
3.5-543 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Fix a shader compile error introduced in revision 4968cdf86bb5.
3.5-542 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Further cleanups.
3.5-541 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Cleanups + another precision fix.
3.5-540 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Cleanup SampleTexture calls.
3.5-539 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: More precision fixes for normalized bump alpha and tevind offset.
3.5-538 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Fix alphabump value not being of the correct precision. Move some tables to wherever they're used.
3.5-537 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Use correct values for constants other than one and zero.
3.5-536 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Optimize tev stage input loading
3.5-535 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Declare variables as late as possible (or not at all if it's not necessary).
3.5-534 πριν από 10 χρόνια, 11 μήνες PixelShaderGen: Cleanup some tev code.
3.5-533 πριν από 10 χρόνια, 12 μήνες Merge 'master' into tev_fixes.
3.5-204 πριν από 11 χρόνια Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.
3.5-203 πριν από 11 χρόνια PixelShaderGen: Revert the part of revision f7fcf7e32d6a that forced stretching c from 0..255 to 0..256 (it's just an optimization in VideoSoftware which doesn't differ from floating point logic at al...
3.5-202 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας OGL: Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha
3.5-201 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας PixelShaderGen: Emulate limited resolution of RGBA6 and RGB565 EFB formats
3.5-200 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας Fix a small issue in the comp16/24 stuff. 1.0f*1.0f equals (1/255.0f)*255.0f!
3.5-199 πριν από 11 χρόνια, 1 μήνας PixelShaderGen: Add helper macros to vastly clean up overflow+precision emulation.