4.0-10 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας ChooseMemcardPath bugfix: check for a directory separator before converting an absolute path to a relative path.
4.0-9 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Update the Installer NSIS script for 4.0.1
4.0-8 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add missing DX Runtime installer .cab files