4.0-6748 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Fix DoFileSearch returning the passed-in directories themselves.
4.0-6747 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες OpenALStream: Fix sample conversion.
4.0-6746 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες OGL: Allow inverted depth ranges. (PR #2656 from Armada651)
4.0-6743 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Add an OSD notification for screenshot saving
4.0-6742 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Quick fix for an invalid iterator (PR #2655 from mimimi085181)
4.0-6740 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Jit64: fix pre-SSE4.1 fallback of ps_sum1
4.0-6739 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Revert "GeometryShaderGen: Don't use `centroid in` for input variables."
4.0-6738 πριν από 5 χρόνια, 10 μήνες Fix aniso filtering on d3d to not set aniso filter when using 1x (PR #2626 from Parlane)
4.0-6736 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες Hotkeys: Fix translation array (PR #2595 from degasus)
4.0-6734 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες GeometryShaderGen: Don't use `centroid in` for input variables. (PR #2588 from Armada651)
4.0-6731 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες Anisotropic Filtering option is now correct in D3D (PR #2585 from dolphin-emu)
4.0-6729 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'master' into stable
4.0-6726 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'master' into stable
4.0-6711 πριν από 5 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'master' into stable
4.0.2-1 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Installer: Bump PRODUCT_VERSION.
4.0-15 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Don't prepend file:// in wxUtils::Explore() on windows. Wxw will just remove it, and/or blow up trying to remove it, if the path isn't ascii.
4.0-14 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Installer: Revert the change from the previous commit which changed the 32 Bit Program Files folder to be called "Dolphin" instead of "Dolphin x86".
4.0-13 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Installer: Always call the Program Files folder "Dolphin".
4.0-12 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Make CMakeLists.txt recognize "stable" as a stable branch.
4.0-11 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Make make_scmrev.h.js recognize "stable" as a stable branch.