4.0-315 πριν από 7 χρόνια Fixed reported DIMM size Correct information about command 0x102 Changed ip_buffer to network_command_buffer Updated information about command 0x415
4.0-314 πριν από 7 χρόνια Changed Triforce specific EXI interrupt handling, all games should boot without any patches now Increased DIMM memory size to 8MB Added memory area for IP address configuration Added memory area for n...
4.0-313 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Updated code to be multiplatform compliant
4.0-312 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fixed F-Zero AX JVS/IO features Fixed controller input related bugs Removed unused variable Removed unused function declaration Updated CMakelist.txt
4.0-311 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας IMPORTANT:
4.0-310 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Work in progress
4.0-309 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας *Fixed Triforce backup storage
4.0-308 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Added gameconfig for Mario Kart GP
4.0-307 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας *Added magnetic CARD support for F-Zero AX
4.0-306 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας *Added Triforce backup support *Added steering emulation *Added controller support for F-Zero AX *Added gameconfig for F-Zero AX
4.0-305 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'master' into Triforce
3.0-698 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Nice backslash!
3.0-697 πριν από 8 χρόνια, 4 μήνες Fixed "Virtua Striker 3 2002" stuck at boot regression and added working controls. Patch by MetalliC.