Έκδοση
5.0-1331
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια
Windows x64 Mac OS X Android
Commit
3d21169dfc401e2ce92da9f32ce4740e82838c98
Αλλαγή συγγραφέα
Stenzek
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #4458 from stenzek/strided-xfb

D3D/Vulkan: Handle strided XFB copies