Έκδοση
4.0-4969
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 6 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Android Ubuntu 13.04 Mac OS X
Commit
ab87309917f7f7c10c74bf3aaf64cc36b0338289
Αλλαγή συγγραφέα
skidau
Αλλαγή περιγραφής
Merge pull request #1838 from JosJuice/clearcoverinterrupt-timing

DVDInterface: Use default delay for DVDLowClearCoverInterrupt