Έκδοση
3.5-1389
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
7aae9ccbc0494cd468a37413d7199061bd1981d2
Αλλαγή συγγραφέα
eli173
Αλλαγή περιγραφής
Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp