Έκδοση
4.0-304
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 6 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
f0e440c201b48a5c5d3899ab42125672f4fba3b2
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Use integer math for rasterizer color.