Έκδοση
4.0-520
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
ea9233a3dd8fb44ba01740036bad89312489c210
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
OGL: Force highp for integers.