Έκδοση
4.0-29
Διακλάδωση
master
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 9 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android Ubuntu 13.04
Commit
e82c9e616d71448dac6b2e1368c42398fdc0ae19
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
operator= is a function too! std::forward is still appropriate.

Fix the potentially unsafe use of std::move I added to FifoQueue.