Έκδοση
4.0-449
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 3 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
e2cef783ad5d506884fe2d564d0bd9e3cafef7bf
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Microsoft's shader compiler likes to throw an internal error when masking with unsigned integers, so just use 255 instead of 0xFF all over the place...