Έκδοση
4.0-386
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android
Commit
dec0422cded94997feeb5ba55309b0f95513df3a
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
ShaderGen: Store material uniforms as integers.