Έκδοση
4.0-54
Διακλάδωση
tev_fixes_new
Ημερομηνία
πριν από 10 χρόνια, 8 μήνες
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
de5cf983f5d12dad28e879b332272e2c90af4430
Αλλαγή συγγραφέα
Tony Wasserka
Αλλαγή περιγραφής
PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.