Έκδοση
4.0-423
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 8 χρόνια
Windows x64 Windows x86 Mac OS X Android
Commit
d58ed3a60e028623d988543b43cbc19e1f6eba85
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Fix the breakpoint fix.

SetCpStatus needs to be called when bFF_BPEnable changes, not just
when the read pointer changes.  This fixes Super Mario Sunshine.