Έκδοση
3.5-2308
Διακλάδωση
dc-netplay
Ημερομηνία
πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες
Windows x64 Windows x86 Android Mac OS X
Commit
d4e5917dfc70b6ba4ca40bd00c0f7d3f839139f7
Αλλαγή συγγραφέα
comex
Αλλαγή περιγραφής
Use an explicit variable to wait for the GPU thread...

rather than copying the conditions in the big while loop.  I *think*
this doesn't make a difference unless (a) there's a breakpoint and (b)
the CPU thread gets really unlucky and observes the change to
CPReadPointer but not the immediately following change to
CPReadWriteDistance... but the difficulty of working that out
demonstrates why the change is needed.